KOPER 19

KOPER 19
Eslora total: 5,95 m
Màniga: 2,38 m
Pes sense motor: 800 kgs
Combustible: 100 Ils
CREUER

Navegació àgil, ràpida i segura. Amb potències més ajustades, alts rendiments i menor consum.
Gran banyera autobasculant, còmodes seients i matalassets. Passadissos d'accés a proa.
Cabina en contra-motlles de fibra més neta i ecològica.

DES DE:  Consultar