KOPER 19

KOPER 19
Nova embarcació foraborda de 6 metres d'eslora amb la inspiració i personalitat propis de Lema.

Navegació àgil, ràpida i segura. Amb potències més ajustades, alts rendiments i menor consum.

Gran banyera autobuidant, còmodes seients i matalassos. Corredors d'accés a proa.

Cabina en contra-motlles de fibra més neta i ecològica.